Niels Hamel

Art en France

L'Art et l'Art de vivre

Niels Hamel

 

Niels Hamel studeerde van 1950 tot 1957 Vrije en Monumentale kunst aan de academies van Amsterdam en Antwerpen. In ’55 studeerde hij af aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam en werkte daarna nog enige tijd met een beurs van het Belgische gouvernement aan het Hoger Instituut van Schone Kunsten te Antwerpen.


Tussen ’55 en ’65 ontwikkelde hij zich onder invloed van het Duits en Vlaams expressionisme naar een abstract expressionistische stijl. Zijn dikwijls groot formaat schilderijen trokken de aandacht van een groot publiek, zowel uit de wereld van de beeldende kunst als het theater, met name vanwege het heftig coloriet en de krachtige vormgeving. In diezelfde tijd maakte hij wandschilderingen, mozaieken en betonreliefs in opdracht van rijk en gemeente waarin hij dezelfde kleurrijke beeldtaal gebruikte.  Deze contrasteerde op boeiende wijze met de veelal koele en zakelijke vormgeving van de overheids gebouwen.


In de jaren zestig ontstonden ook zijn eerste theatervormgevings ontwerpen.  Abstract expressionistische decors voor Alfred Jarry’s Ubu Roi en de toneelstukken van

Bertold Brecht. Onder invloed van de gebeurtenissen in de steden in ’68 treed zijn schilderkunst steeds vaker vanuit het atelier naar buiten in de vorm van land-art en ontwerpen voor de vormgeving van buitenruimten rondom gebouwen, zoals tuinen en parkeerplaatsen.


In 1970 vertrekt hij voor enkele jaren naar de Verenigde Staten. In New York werkt hij als vormgever samen met La Mama, het beroemde avant garde theatercentrum wat in die jaren de toon aangeeft. In zijn theaterexperimenten onderzoekt hij de meest recent gevonden technieken van licht, beeld en geluid, teneinde een zo sterk mogelijke visuele ervaring te bewerkstelligen.  Terug in Nederland begint een periode van nauwe samenwerking met de, pas opgerichte, theatergroep De Appel. Ruim twintig jaar werkt Hamel als vormgever en beeldregisseur aan een groot aantal producties in samenwerking met regisseur Erik Vos. Zijn uitermate beeldende benadering van drama droeg bij tot het creëren van een theatervorm die meer aandacht besteedt aan de ruimtelijke en visuele aspecten en niet in de eerste plaats aan de tekst. Deze benadering, gepaard gaande met een levendige physieke speelstijl maakten dat de Appel al snel een der belangrijkste theatergroepen van het land werd. Ook vanuit het buitenland kreeg het koppel Hamel-Vos de aandacht. Beiden werden vele malen uitgenodigd om producties te ensceneren in Duitsland en de Verenigde Staten.


Gedurende die tijd bleef Hamel werken aan zijn schilderijen en de vormgeving van ruimtelijke projekten, o.a. in overheidsgebouwen en partycentra, met name in Roemenie na de val van het oude regime. Ondanks alle activiteiten buiten het atelier blijkt de behoefte onafhankelijk aan autonome kunstwerken bezig te zijn zo sterk, dat Hamel voor steeds langere periodes zich in zijn atelier terug trekt. Aanvankelijk werkt hij naast zijn schilderijen nog aan kleinschalige theaterproducties die hij zelf regisseert en vorm geeft. Maar al snel geeft hij ook dit op en wijdt zich volledig aan zijn schilderijen, die gelukkig ondanks zijn andere aktiviteiten de aandacht blijven trekken. Na een periode van figuratie keert zijn schilderstijl terug naar sterk geabstraheerde vormen. Landschappen en dieren zijn veel gebruikte themas. Hij voelt zich het meest thuis in grote formaten.


Werk van Niels Hamel is vertegenwoordigd in de collectie van het Stedelijk Museum te Amsterdam, het Nederlands Theater Instituut (decor en kostuum ontwerpen), de Stichting Beeldende Kunst en particuliere collecties in binnen- en buitenland.   Hij was gastdocent van ’81 tot ’90 aan Artibus Utrecht en de Rietveld Academie te Amsterdam. Van ’93 tot ’97 was hij Artistiek Leider van de opleiding Master of Arts in Scenography, een internationaal samenwerksingsverband van kunstscholen geleid door het St. Martin’s College of Art te Londen en de Hoge School van de Kunsten te Utrecht.   Zijn voorliefde voor het leven in de natuur en de omgang met dieren (paarden) maakte dat hij zich in het kunstenaarsdorp Ruigoord vestigde en verbleef er 25 jaren. (Ruigoord is een kunstenaars kolonie op nog geen twaalf kilometer afstand van Amsterdam. Aanvankelijk lag het dorp in een prachtig natuurgebied, zo dicht bij de grote stad. Amsterdam besloot dat dit alles moet wijken voor de bouw van een haven – maar spaarde Ruigoord).

Bekijk het fotoboek van Niels.  Hier kunt u zien welke van zijn werken te koop zijn en vindt u alle informatie over materiaal, afmetingen en prijzen. U kunt ook mailen naar info@art-en-france.nl


Niels werkt ook in opdracht.  U kunt een bericht voor hem achterlaten in ons Gastenboek. Of bezoek zijn eigen site.


Het atelier van Niels is op afspraak geopend: Bourg de La Villeneuve 23260, Tel: 0033(0)555671608.


Terug naar menu


Art-en-France © 2018 • Overname van artikelen en afbeeldingen alleen na toestemming van Art-en-France •