Heleen Bovenberg

Art en France

L'Art et l'Art de vivre

Heleen Bovenberg

 

Als kind al tekende Heleen Bovenberg maar het woord talent kende zij niet.  En de kunstacademie zat er in een gereformeerd gezin niet in.  Zij overwoog daarom een studie binnenhuisarchitectuur of industriële vormgeving, maar ging naar de christelijke academie voor lichamelijke opvoeding: lekker veilig en ze had voor gym een negen.  Haar artistieke gevoelens bleven echter kriebelen. Tijdens het uitoefenen van het gymnastiekvak merkte ze dat bewegen op de maat van de muziek iets heel anders is dan muziek aanbieden en daarbij te improviseren. Dat laatste, die vrijheid van bewegen zocht zij bij zichzelf en ook voor anderen. Hoe zou dat zijn in andere leersituaties?

 

Ze ging werken bij de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) in Enschede en zocht intensieve samenwerking met het Landelijk Ondersteuningspunt voor Kunstzinnige Vorming (LOKV) in Utrecht.  Heleen ontwikkelde materiaal met behulp van de kunsten en gaf daar trainingen in. Cursisten in de volwasseneneducatie vroegen naar taal en rekenen en om hun verworvenheden om te zetten in hun dagelijkse leven, de sociale vaardigheden. Daarvoor gebruikte zij theater, tekenen, film, literatuur en zang om sneller de doelen te bereiken die zij zich stelden.  Het ontwikkelen van vormen voor theater had haar voorkeur, maar ze bleef heel benieuwd naar de bron van inspiratie die de beeldende vorming haar zou kunnen geven.  Toen zij na veertien jaar volwassenen-educatie wachtgeld kreeg, de "no-nonsense-tijd" was voorbij volgens Den Haag, besloot ze de docentenopleiding tekenen en schilderen aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle te volgen.  Daar  genoot Heleen vooral intens van de kunstgeschiedenis. Daarnaast van hoe je steeds problemen van de beeldende kunst als lijn, vorm, kleur, structuur, compositie en materiaal zelf moest oplossen.


Na haar studie verhuisde ze met haar echtgenoot naar de Morvan in Frankrijk. Ze vonden een oude boerderij met een grote zolder..........  Dat zou haar atelier worden.  De boerderij werd een "objet d'art", ze werkten dag en nacht, daarnaast volgde Heleen drie jaar lang, elke week drie uur de l'Ecole d'art plastistique in Autun om kontakt te houden met kunstenaars.  Het duurde een paar jaar voordat zij aan haar passie kon beginnen: mensen uit de buurt levensgroot schilderen op hout. Dit project werd "Une ode à Chaim Soutine" genoemd en getoond aan de bevolking van Luzy in een groepstentoonstelling "Et si on laissait parler", in augustus 2005.

 

In augustus 2011 kreeg Heleen de kans te exposeren in Bourbon-Lancy in de préromaanse kerk/musée national St. Nazaire. François Thomas, beeldhouwer, plaatste een prachtige rij beelden in het schip. In de apsis toonde zij schilderijen liggend op de grond; op het altaar stond haar Pieta.

 

Haar inspiratie vindt Heleen vooral in de Franse schilders als Soutine, Jean Dubuffet.  Ook de mensen in de Morvan zijn een bron van inspiratie evenals de natuur.  Haar motto is: ne fais jamais dans les règles.  Ze werkt altijd met een thema.  Zij is lid van het kollektief A4.

 

In mei 2012 exposeerde zij in Nederland, in Soest, bij Artishock met "de mens in al zijn gekkigheid".


Eind 2012 daagde Heleen twee kunstenaars uit om met haar een expositie in te richten rondom he thema: out of the box. Met z'n drieën stelden zij hun werk tentoon in Bourbon-Lancy. Heleen was er met vijf tableaux gemaakt van PCB-materiaal uit electro-apparaten, onder andere printplaten.


In juli 2014 exposeerde zij met veertig schilderijen in de Moulin de Chazeu in Laizy (71). Een retrospectief. Het thema was: mouvements. Haar werk wordt vaak naast kleurrijk "vol beweging" genoemd. Zij liet zien dat ze van verandering houdt (ook mouvements). Schilderde zij altijd met acryl op linnen, nu maakt zij, na het werk met PCB's, ook grote tableaux met collages van papier, bedekt met plexiglas.


Midden 2014 maakt zij werk, dat geïnspireerd is op het lied van Ramses Shaffy: zing, vecht, bid, huil, lach, werk en bewonder. Het hangt in een bedrijf in Soest in Nederland.


In de herfst van 2014 schildert zij de serie "serties" . Die is ontstaan na een bezoek aan het Stedelijk Museum in Amsterdam, waar ze een boek van Amseln Kiefer bewonderde: bloemen in lood.Bekijk het fotoboek van Heleen.  Hier kunt u zien welke van haar werken te koop zijn en vindt u alle informatie over materiaal, afmetingen en prijzen. U kunt ook mailen naar info@art-en-france.nl


Heleen werkt soms in opdracht.  U kunt een bericht voor Heleen achterlaten in ons Gastenboek.   Of breng een bezoek aan haar eigen site.


Terug naar menu


Art-en-France © 2018 • Overname van artikelen en afbeeldingen alleen na toestemming van Art-en-France •